Werkwijze

Gereedschap

Voor het onderhoud gebruik ik handgereedschap als het kan. Als er wat extra kracht nodig is of als het efficiënter is, dan maak ik gebruik van elektrische machines van Stihl op accu. Dat zorgt voor zo min mogelijk geluidsoverlast en is groener wat energie betreft. Pas als het echt niet anders kan dan maak ik gebruik van machines met een benzinemotor.

Toen ik begon met het hovenierswerk ging ik naar de klant met mijn fiets met aanhangwagentje. Ondertussen heb ik een busje en maak ik daar vaak gebruik van. Maar voor kleine klusjes in de buurt pak ik nog graag de fiets met aanhangwagentje.

Bodem mulchen

Een goede bodem is de basis voor gezonde en goed groeiende planten. De bodem bedekken met natuurlijke mulch van bladeren, oude plantenresten uit de tuin, compost of cacaodoppen helpt tegen het verdampen van het vocht uit de bodem, waardoor de bodem minder snel zal uitdrogen. Tegelijkertijd is de mulch een voeding voor de bodem omdat de afbraakorganismen het langzaam verteren en de voedingstoffen vrijkomen.

De mulch zorgt ook voor een goede bodemstructuur omdat het humusgehalte van de bodem toeneemt. Humusrijke grond kan beter water vasthouden dan losse zandgrond. Doordat er voeding is voor de afbraakorganismen zoals wormen zullen die zich thuis voelen in de bodem. En door hun aanwezigheid is de bodem losser van structuur omdat zij gangen graven. Dit zorgt voor lucht in de bodem wat goed is voor de afwateringcapaciteit bij hevige regenval. Doordat de bodem bedekt is zal de bovenste laag bodem ook niet snel dichtslaan door de regendruppels.

Als laatste helpt de mulch tegen onkruid. Onkruidzaden zijn altijd aanwezig in de grond en liggen te wachten totdat ze een kans krijgen. De zaadjes worden wakker als er in de grond gerommeld wordt en er daardoor open stukken bodem, onbegroeid zijn. Het is dus het beste om de bodem zoveel mogelijk met rust te laten. Tenzij je pionierssoorten (wat veel onkruiden zijn) mooi vindt en ze een kans wil geven. Een veld met klaprozen, of andere akkerbloemen, heeft veel roering in de grond nodig. Onkruid zou je kunnen zien als een laag groen dat de kale bodem beschermt tegen erosie door droogte, water en wind. De onkruidsoorten ontkiemen als er veel licht op de kale bodem schijnt. Door het aanbrengen van mulch is de bodem bedekt en kan het onkruid niet ontkiemen.

Als de bodem uitgeput raakt, maak ik gebruik van biologische, organische mestcompost van Bio-Kultura. Deze compost bevat naast voedingstoffen die langzaam vrijkomen, ook veel spoorelementen, schimmels en bacteriën. Die erg belangrijk zijn voor het bodemleven.

Samenwerken

Bij het werk dat ik als ecologisch hovenier doe, ben ik op zoek naar een gevoel van voldoening. Ik heb plezier in het werk als we een mooi bouwwerk maken, iets bijdragen aan de natuur, een boom op een gezonde manier snoeien of mooie materialen gebruiken. Voor en tijdens het werk houd ik contact met de klant en overleg ik vaak over hoe zij er over denkt. Zo komen we samen tot het mooiste eindresultaat. Ik vind het ook heel leuk om samen met de klant in de tuin te werken. Bij grotere onderhouds- of aanlegklussen werk ik graag samen met andere hoveniers. Dat is twee keer zo gezellig.

Diversiteit in beplanting

Bij de keuze voor de planten (lees ook bomen of struiken) in de tuin maak ik graag gebruik van inheemse planten. Deze planten komen van nature voor in Nederland en spelen een belangrijke rol voor veel wilde bijen, hommels, wespen en vlinders, maar ook andere kleine (onzichtbare) organismes. Dit is te verklaren doordat die inheemse planten al duizenden jaren zijn verweven met al die andere levensvormen. Een uitheemse soort heeft nauwelijks relaties met andere organismen om zich heen. Uitheemse soorten zijn door mensen aangevoerd in een gebied waar ze niet van nature voorkomen. De oorspronkelijk inheemse Zomer- en Wintereik zijn van waarde voor 2300 soorten organismen. Maar liefst 326 soorten zijn volledig afhankelijk van deze eiken (bijvoorbeeld Vliegend hert).

De gewone honingbij kan van veel verschillende, zowel inheemse als uitheemse planten zijn nectar en stuifmeel halen. Maar andere solitaire wilde bijen (hiervan zijn er 360 soorten in Nederland) zijn een stuk selectiever in hun keuze voor drachtplanten. Dus daar waar de ene bij kan profiteren van de bloemen van een uitheemse plant kan de ander dat niet. Die bij zal dus meer gebaat zijn bij inheemse planten.

Door bij de beplanting ook gebruik te maken van inheemse soorten creëer je leefruimte voor een grote diversiteit aan levensvormen. Dit kan natuurlijk gecombineerd worden met uitheemse soorten, die soms meer esthetische waarde hebben, heel lang kunnen bloeien of bij het karakter van de tuin passen.

.